Programförklaring

Läsfest

Vi fortsätter läsfest under 2017 och förlägger läsfestveckan i november under vecka 47 2017.

Programförklaring Läsfest

Läsfest vill stärka och hitta samarbetsformer mellan bibliotek och studieförbund.

Att synliggöra och stärka de program och det läsfrämjande arbete som redan görs men även inspirerar till nya aktiviteter.

Detta lyfter vi fram under en vecka under gemensamma parollen ”Läsfest”

Veckan börjar med Barnens dag på Växjö stadsbibliotek lördagen och avslutas med Kronobergs bokmässa på Växjö stadsbibliotek.

Biblioteken och Studieförbunden i Kronobergs län bestämmer själva programaktiviteter som genomförs på biblioteken och på studieförbunden eller på annan plats.

*Läsfest vill bli ett återkommande evenemang i Kronobergs län

*Vill hitta samarbetsformer mellan biblioteken och studieförbund i Kronobergs län

*Lyfta det läsfrämjande arbete som redan görs på biblioteken och studieförbunden i länet och locka folk till bibliotekens och studieförbundens arrangemang.

*Tillhandahålla ett länsövergripande programmaterial att marknadsföra

*Lyfta fram Kronobergsförfattarna

*Marknadsföra Kronobergs bokmässa i hela länet

Annonser